Formulari de cerca

L'eina que t'ajuda a consultar de forma fàcil, interactiva i atractiva tota informació pressupostària municipal: les despeses i ingressos, desglossaments econòmics i per programa, comptes anuals, liquidacions trimestrals, l'evolució de les magnituds econòmiques, la contractació municipal, informació de tresoreria, el deute, la pressió fiscal, la morositat o la sostenibilitat financera.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal