Formulari de cerca

Sol·licitud per a delimitació d’una finca rústica

Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit) Qui pot sol·licitar-ho?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita? Informació complementària

DOCUMENTS ASSOCIATS

 Model de sol·licitud per a delimitació d’una finca rústica

► Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)
Nom del tràmit
Sol·licitud per a delimitació d’una finca rústica.
Objecte del tràmit
Es convoca la comissió primera de treball d’amidaments i delimitacions, que s’encarrega de les funcions d’arbitratge, mediació i partiments relacionats amb les finques agràries privades.

► Qui pot sol·licitar-ho?
El propietari del terreny.

► Es paga algun tipus de taxa?
No.

► Quan s’ha de sol·licitar?
Tot l’any.

► Com es presenta la sol·licitud?
Preferentment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
plaça Major, 1
de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores.
Telèfon 96-2824015

En qualsevol oficina de correus. En este cas s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

Actualment no es pot presentar en línia (on-line).

► Què s’ha de presentar?
      Model de sol·licitud per a delimitació d’una finca rústica.

► Com es tramita?
L’oficina del Consell Agrari Municipal obri un expedient i es convoca la comissió primera de treball d’amidaments i delimitacions. S’acorda dia i hora i es convoca els interessats a la delimitació. El guarda rural alçarà acta dels acords obtinguts.

Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud
Departament Cadastre-Agricultura.
Plaça Major, 1 ( planta baixa)
Tavernes de la Valldigna 
Telèfon 962824155
consell.agrari@tavernes.org

► Informació complementària.
.
El Consell Agrari Municipal de Tavernes de la Valldigna es configura com un òrgan de caràcter consultiu, de participació i d’assessorament i desenvoluparà exclusivament funcions d’informe i, si escau, de proposta en relació amb les iniciatives municipals sobre l’agricultura local i, per tant, els seus acords no seran vinculants

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal