Formulari de cerca

Sol·licitud d’alta, baixa o modificació de dades per a rebre producte per a combatre la mosca de la fruita.

Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit) Qui pot sol·licitar-ho?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita?  

DOCUMENTS ASSOCIATS

 

► Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)
Nom del tràmit
Sol·licitud d’alta, baixa o modificació de dades per a rebre producte per a combatre la mosca de la fruita.

Objecte del tràmit
Els propietaris de finques rústiques estan obligats a fer els tractaments generals, especialment contra la plaga de la mosca de la fruita. En cas de rebre, sense cost, producte de l’organisme competent per a fer els tractaments, l’Ajuntament el facilitarà gratuïtament.

► Qui pot sol·licitar-ho?
El propietari del terreny.

► Es paga algun tipus de taxa?
No.

► Quan s’ha de sol·licitar?
El producte contra la mosca de la fruita es repartix dos vegades a l’any per a les següents varietats: - Varietats primerenques: marisol, clausellina, okitsu, satsuma, oronules, entre altres. Es podrà sol·licitar fins l’obertura de la nova campanya. - Varietats de segona temporada: navelina, washington navel, clemenules, clemenvilla, entre altres. Es podrà sol·licitar fins a l’obertura de la nova campanya.

► Com es presenta la sol·licitud?
Cal anar a les oficines del Consell Agrari Municipal,
Plaça Major, 1 (Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, planta baixa)
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

►Què s’ha de presentar?
L’agricultor interessat que sol·licita el producte i no figura en la llista de cultivadors de cítrics ha de portar les dades següents per a omplir els fulls de les altes:
- Nom i cognoms del titular de la finca rústica que s’ha de tractar.
- DNI.
- Polígon i parcel·la de la finca per la qual demana producte.
- Fanecades de la finca.
- Anys de la plantació.
- Varietats dels cítrics.

►Com es tramita?
El Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat Valenciana informa el departament de Serveis Agraris de l’obertura de la campanya contra la ceratitis capitata wied. L’oficina del Consell Agrari Municipal remet la llista de cultivadors de cítrics i la sol·licitud de producte. Una vegada rebut el producte assignat, es repartix en la caseta dels guardes, carretera de Borderia s/n. Esgotat el producte, es remeten al Servei de Sanitat els fulls justificatius del repartiment. El Consell Agrari Municipal de Tavernes de la Valldigna, per mitjà de bans i anuncis en diferents llocs de la població, comunica als agricultors quan han de retirar el producte subvencionat contra la mosca de la fruita. Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud.

Departament Cadastre-Agricultura
Plaça Major, 1 ( planta baixa)
Tavernes de la Valldigna
Telèfon 962824155
agricultura@tavernes.org

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal