Formulari de cerca

Sol·licitud consulta de documents de l’Arxiu

Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)
Nom del tràmit
Sol·licitud de consulta de documents de l’arxiu.
Objecte del tràmit
El tràmit permet als usuaris accedir i consultar documentació de l’arxiu.
Qui pot sol·licitar-ho?
La sol·licitud s’ha de fer de forma personalitzada, amb les dades i signatura del sol·licitant, i amb la identificació de la documentació que es vol consultar.
Es paga algun tipus de taxa?
No.
Quan s’ha de sol·licitar?
Durant tot l’any.
Com es presenta la sol·licitud?
En el taulell d’informació del Servei d’Arxiu Municipal de Tavernes de la Valldigna (de dilluns a divendres de 10 a 14 hores)
També es pot presentar en línia (on-line).
Què s’ha de presentar?
      Model de sol·licitud de consulta de documents de l'arxiu
Com es tramita?
Sol·licitud: La sol·licitud de consulta es tramitarà segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud
Activitat d’Arxiu i Biblioteca
Plaça de l'Escriptor Rafael Chirbes, s/n
Tavernes de la Valldigna
962043091
arxiu@tavernes.org
Quins recursos són procedents contra la resolució.
Informació complementària.
Qualsevol persona té dret a consultar els arxius i registres públics com un dret ciutadà. L'accés, consulta i reproducció de la documentació és lliure, però es farà efectiu sempre que no hi haja cap restricció legal.
Fonts jurídiques i documentals
Normativa:

ƒ Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
ƒ Llei de propietat intel·lectual.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal