Formulari de cerca

Sol·licitud de certificat d’improductivitat

Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit) Qui pot sol·licitar-ho?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita? Fonts jurídiques i documentals

DOCUMENTS ASSOCIATS

  Model de sol·licitud de certificat d’improductivitat

► Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)
Nom del tràmit
Sol·licitud de certificat d’improductivitat de terrenys rústics.
Objecte del tràmit
Expedició d’un certificat per mitjà del qual es fa constar que una finca rústica està sense cap mena de cultiu.

► Qui pot sol·licitar-ho?
El propietari del terreny.

► Es paga algun tipus de taxa?
L’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius estableix en l’article 7 la quota de tarifa corresponent a la tramitació del certificat.

► Quan s’ha de sol·licitar?
Tot l’any.

► Com es presenta la sol·licitud?
Preferentment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
plaça Major, 1
de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores.
Tel. 96-2824015
En qualsevol oficina de correus. En este cas s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.
Actualment no es pot presentar en línia (on-line).

►Què s’ha de presentar?
El model de sol·licitud de certificat d’improductivitat amb el justificant de pagament de la taxa per l’expedició de documents administratius i la cèdula de propietat del terreny.

►Com es tramita?
L’oficina del Consell Agrari Municipal obri un expedient i un guarda rural fa un informe per a comprovar que el terreny està improductiu. Aleshores s’elabora un certificat signat pel titular de l’òrgan competent en matèria d’agricultura i el secretari general de l’Ajuntament. Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud

Departament Cadastre-Agricultura
Plaça Major, 1 (planta baixa)
Tavernes de la Valldigna 
Telèfon 962824155
consell.agrari@tavernes.org

►Fonts jurídiques i documentals
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal