Formulari de cerca

Secció Intervenció General

La Intervenció General de l’Ajuntament té encomanat el control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la coordinació de les funcions o activitats comptables de l’entitat, funcions públiques necessàries en totes les Corporacions Locals.

La Secció s’estructura en les següents activitats:

Activitat Oficina Pressupostària

Activitat de Fiscalització d’Ingressos

Activitat de Fiscalització de Despeses

Activitat de Patrimoni Municipal

 

 

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal