Formulari de cerca

Resum de l’Inventari de Béns i Drets

En estos moments estan en procés els treballs i serveis necessaris per a dur a terme la investigació, identificació, comprovació, revisió, actualització i ordenació dels béns que estan continguts en l’Inventari Municipal de Béns o hi han d’estar, així com la formació de l’inventari separat del patrimoni públic del sòl de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal