Formulari de cerca

Representants en òrgans, entitats i institucions designats pels Portaveus o pel Ple
CONSELL AGRARI
Comissió Municipal Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes
Comissió Municipal Informativa d’Urbanisme, Seguretat Ciutadana, Protecció Civil, Foment Local, Promoció Lingüística, Educació, Participació Ciutadana, Esports, Turisme i Diversitat.
Comissió Municipal Informativa de Contractació, Serveis Públics, Obres Públiques, Infraestructures Urbanes, Activitats Tècniques, Personal i Noves Tecnologies
Comissió Municipal Informativa de Serveis Socials, Dependència, Agricultura, Brigada Agrària, Medi Ambient, Sanitat, Benestar Animal i Comerç.
Comissió Municipal Informativa de Règim Interior, Transparència, Accés a la Informació Pública, Cultura, Festes, Joventut i Patrimoni.
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal