Formulari de cerca

Representants en òrgans, entitats i institucions designats pels Portaveus o pel Ple
CONSELL AGRARI
Comissió Municipal Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes
Comissió Municipal Informativa d’Urbanisme, Seguratat Ciutadana, Protecció Civil, Foment Local, Comerç, Patrimoni i Esports.
Comissió Municipal Informativa de Contractació, Serveis Públics, Obres Púbñliqes, Infraestructures Urbanes, Activitats tècniques, Personal i Noves Tecnologies
Comissió Municipal Informativa de Serveis Socials, Dependència, Turisme, Agricultura, Cultura, Promoció Lingüística, Medi Ambient, Sanita i Benestar Animal
Comissió Municipal Informativa de Règim Interior, Transparència, Accés a la Informació Pública, Educació, Festes i Participació Ciutadana
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal