Formulari de cerca

Informàtica

Descripció de l’Activitat

Esta Activitat s’ocupa de les matèries de informàtica i telecomunicacions. Dona suport a tots els departaments de l’Ajuntament i s’orienta a la implantació de l’Administració electrònica.

Porta el manteniment general de totes les infraestructures informàtiques i de telecomunicacions; la planificació, programació i posada en funcionament de tots els programes de gestió municipal, així com els servicis web, etc.

 

Totes les possibles dades personals publicades en este apartat tenen com a únic propòsit facilitar la comunicació administrativa i, en general, la relacionades amb les funcions assignades a cada unitat, secció o activitat de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Qualsevol ús d’eixes dades per a fins que no s’ajusten als estrictament mencionats i, de manera particular, per a finalitats comercials o remissions massives de correu fem (spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues normes de desplegament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, i donar lloc a la responsabilitat corresponent. En estos supòsits, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna posarà en coneixement de la AEPD o l’autoritat competent estes actuacions per tal que inicien els procediments sancionadors procedents.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal