Formulari de cerca

Informació per al proveïdor de l'Ajuntament
12/04/2018

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, estableix en l’article 4 la relació de proveïdors obligats des del 15 de gener de 2015 a presentar la factura electrònica a través del punt general d’entrada que corresponga.
En compliment de l’obligació d’este Ajuntament de disposar d’un punt general d’entrada de factures electròniques per a permetre la presentació electrònica de totes les factures i altres documents emesos pels proveïdors i contractistes, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna s’ha adherit al Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACe).

Requisits per a poder facturar a l’Ajuntament. Ha de ser electrònicament:

A) Disposar de tota la informació necessària per a emetre la factura, incloent-hi les referències obligatòries per a la correcta tramitació en la Intervenció municipal (descripció del servei o producte facturat, i núm. RC del Departament comprador.  Els 3 codis de Centre Administratiu de l'Ajuntament (Intervenció, Intervenció, Tresoreria) són el mateix L01462384

Per a qualsevol dubte, correu de contacte    infoface@tavernes.org

B) Disposar d’un ordinador amb connexió a Internet, i que l’ordinador tinga les capacitats requerides per a la tramitació electrònica (si és Windows, millor que siga Win7 o superior; consulteu les capacitats en http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx )

 

C) Disposar d’una aplicació informàtica que puga generar factures electròniques conformades legalment per presentar a l’Ajuntament (click ací per vore instal·lació i configuració de FACTURAe ).

1er) es genera la factura en el Pc - FACTURAe.

2ón) Es puja la factura a Internet en la web de FACe (fora del programa FACTURAe)

D) Disposar d’una identificació i signatura electròniques per a poder generar la factura electrònica signada i poder-la pujar a FACe.

 

   

Informació d’utilitat
Vídeos divulgatius
Informació oficial de la factura electrònica:  http://www.facturae.gob.es/FACTURA-ELECTRONICA/Paginas/materiales-divulgativos.aspx
Instal·lació i configuració de l’aplicació FACTURAe (Vídeo facilitat per la Diputació de Ciudad Real, https://www.youtube.com/watch?v=Vlv-Yyg63mM. Per a la configuració corresponent a l’Ajuntament, consulteu l'apartat C anterior.

Enllaços d’interés:
Per a descarregar l’aplicació FACTURAe http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicaciones.aspx
Per a informació general, normativa, preguntes freqüents http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Servicios/Paginas/Facturaelectronica.aspx
Punt d’accés per a presentar les factures a l’Ajuntament https://face.gob.es/es


    
FACe: https://face.gob.es/es
FACTURAe: http://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal