Formulari de cerca

Drets Reals

Un dret real és un poder jurídic, un títol habilitant, que exerceix en aquest cas l'ajuntament sobre una cosa.

Habitualment són drets de servitud que limiten drets en favor de les necessitats d'una altra finca pertanyent a diferent propietari. 

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal