Formulari de cerca

Disposicions generals municipals en fase de consulta/exposició pública

Ací trobareu diversos actes administratius que actualment estan en fase d’exposició pública, bé per acabar-se d’aprovar, bé per haver-se modificat, a fi que es puguen fer suggeriments, observacions, al·legacions, etc. Consulteu-los i participeu-hi.

Esta informació té les matèries següents (Si en accedir-hi no trobeu més informació que la capçalera. és que no hi han actuacions en fase d'exposició pública):

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal