Formulari de cerca

Convenis subscrits

Els convenis pels quals es canalitzen subvencions previstes en els pressupost de la corporació es poden consultar en el següent enllaç

https://tavernes.es/va/transparencia/subvencions-ajudes-publiques-acces-bdns

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal