Formulari de cerca

Biblioteca

El servei de Biblioteca Pública Municipal està encomanat a l’Activitat d’Arxiu i Biblioteca de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.

1. La biblioteca

La Biblioteca Pública Municipal de Tavernes de la Valldigna és una biblioteca de titularitat municipal que forma part de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana que integra les biblioteques municipals de la Comunitat Valenciana i les biblioteques públiques de la Generalitat Valenciana dins d’un mateix sistema de gestió bibliotecària.

Som una institució en constant evolució, innovació i millora dels nostres serveis en funció de les necessitats dels usuaris.

Us oferim un espai de trobada i referència on podreu accedir i participar en tota la informació referida a les novetats, catàleg, activitats i altres serveis de la biblioteca.

2. Visió

Volem oferir un servei útil als ciutadans a l’hora de buscar informació, formació, oci i cultura.

Creiem en el progrés de les persones i de la societat a través de la lectura i del coneixement.  

Treballem per la millora cultural, educativa i social de la nostra comunitat i per a fomentar la incorporació de la ciutadania a la societat de la informació i el coneixement.

Per a aconseguir-ho, la biblioteca disposa de col·leccions, serveis, espais físics i virtuals i d’un equip de treball compromès.

3. Missió

La Biblioteca Pública Municipal de Tavernes de la Valldigna ofereix accés lliure i gratuït a les col·leccions, serveis i activitats que promouen el gust per la lectura, el coneixement i l’aprenentatge al llarg de la vida. Proporciona un espai de trobada que crea vincles, fomenta la cohesió ciutadana i treballa en col·laboració amb altres agents culturals i socials.

4. Instal·lacions

La biblioteca està ubicada en un edifici de tres plantes. En la segona planta es troba el Servei d’Arxiu Municipal.

La planta baixa i primera corresponen a la biblioteca; l’espai s’ha distribuït diferenciant seccions i servicis:

- PLANTA BAIXA.

 1. Taulell d’informació i préstec
 2. Servici d’ordinadors públics
 3. Sala de lectura infantil i juvenil
 4. Secció de referència i obres de consulta
 5. Secció de publicacions periòdiques
 6. Secció de material audiovisual
 7. Expositor de novetats

- PLANTA PRIMERA.

 1. Sala de lectura i secció d’adults
 2. Sala de treball en grup
 3. Servici d’ordinadors públics secció adults
 4. Secció local
 5. Dipòsit
 6. Expositor de novetats

 

5. La col·lecció de la biblioteca

La col·lecció de la biblioteca la formen al voltant de 25.000 volums, 900 DVD, 425 (CD i CDR, jocs PC i Wii) a més de revistes i diaris.

Es tracta d’un fons en contínua evolució i adaptació a les necessitats dels nostres usuaris.

Podeu suggerir l’adquisició de nous exemplars sempre que considereu que pot ser interessant per a altres usuaris de la biblioteca.

 

6. Servicis

- Préstec

Per a la lectura en sala no necessiteu cap carnet; per al préstec domiciliari cal tindre i presentar el carnet de soci de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, amb el qual podeu demanar llibres i materials especials (DVD, CD, etc.). Este carnet és gratuït, personal, intransferible i vàlid per a totes les biblioteques de la Xarxa. Com a norma general, els usuaris disposen d’un termini de quinze dies prorrogables per al préstec de llibres (sempre que l’exemplar no tinga cap reserva) i set dies no prorrogables per als materials especials (DVD, CD, etc.). Per a més informació podeu consultar la normativa de préstec de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.

       Podeu demanar la sol·licitud per a fer el carnet de lector en la biblioteca o descarregarla des d’ací.

- Préstec interbibliotecari

Amb esta modalitat de préstec es poden aconseguir documents que no es troben en la biblioteca de Tavernes però sí en altres biblioteques de la XLPV. Només heu de sol·licitar-ho en la vostra biblioteca i esperar que arribe per correu postal. Us avisarem quan estiga disponible.

       Sol·licitud de préstec interbibliotecari

- Accés públic a Internet

La biblioteca posa a disposició dels usuaris 10 terminals d’ús públic i gratuït, 4 en la planta baixa i 6 en la planta d’adults.

A més, us oferim una zona Wi-Fi perquè pugueu connectar-vos des dels vostres dispositius (portàtil, tauleta, etc.)

Per a poder accedir-hi cal presentar el carnet de lector i ser major d’edat. Els menors poden fer-ne ús si van acompanyats del pare, mare o responsable, o si porten el formulari amb el consentiment dels pares. Cal fer reserva de torn.

 

- Hemeroteca

En la secció de publicacions periòdiques posem diàriament a disposició dels usuaris 4 exemplars de premsa d’àmbit nacional i autonòmic (El País, El Mundo, Levante, Las Provincias), setmanaris comarcals i al voltant de 25 títols de revistes de temàtica variada. A més, si accediu al portal de la pàgina principal de la web de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana disposeu del servei d’hemeroteca digital, amb un cercador de notícies de premsa molt interessant. Accediu-hi amb el vostre número de carnet de lector i feu les vostres consultes.

 

7. Catàleg

CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA. Per a localitzar exemplars del fons de la biblioteca disposeu d’un terminal OPAC per a consultar el catàleg. Teniu la possibilitat de cercar des de qualsevol ordinador o dispositiu amb connexió a Internet, ja que el catàleg està disponible en línia.

      Us deixem un tutorial per a ajudar-vos a buscar.

8. Novetats

En este apartat s’hi inclouen llistes amb les novetats que van incorporant-se progressivament a la col·lecció de la biblioteca, bibliografies sobre temes d’interés, una efemèride o un autor, activitats organitzades per la biblioteca, notícies relacionades amb la biblioteca, llibre, lectura, etc.

 

9. Reglament d’accés i serveis de la Biblioteca

El funcionament de la Biblioteca Pública Municipal de Tavernes de la Valldigna estarà determinat, a tots els efectes, per la normativa recollida en el seu reglament, aprovat per acord plenari. Estes normes s’han elaborat a partir de les necessitats i demandes dels usuaris, les característiques de la biblioteca, les directrius internacionals IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques) i UNESCO, normativa de la XLPV (Xarxa de Lectura Pública Valenciana) a més d’altres reglaments i normes d’altres biblioteques semblants.

      Per a consultar el contingut del Reglament de la Biblioteca

Consultes, queixes, suggeriments

Si voleu formular alguna consulta, queixa o suggeriment amb relació a este servei, podeu fer-ho de la següent manera:

 • Presencialment (Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, plaça Major, 1), omplint un formulari d’instància general que se us facilitarà.
 • Per correu electrònic  biblioteca@tavernes.org
 • Per correu postal (Biblioteca Pública Municipal, passeig de Lepant s/n 46760 Tavernes de la Valldigna)
 • Per telèfon 96 282 31 76 (reservat només a consultes puntuals, o queixes o suggeriments –este mecanisme no deixa constància-)

 

Us recordem que podeu demanar cita prèvia amb el responsable del departament o regidor (cal fer-ho presencialment o per correu electrònic del responsable del departament o del regidor, en virtut del destinatari de la cita). En el termini màxim de 10 dies hàbils es proposarà una data i hora per a mantenir la reunió amb la persona sol·licitada

Totes les possibles dades personals publicades en este apartat tenen com a únic propòsit facilitar la comunicació administrativa i, en general, la relacionades amb les funcions assignades a cada unitat, secció o activitat de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Qualsevol ús d’eixes dades per a fins que no s’ajusten als estrictament mencionats i, de manera particular, per a finalitats comercials o remissions massives de correu fem (spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues normes de desplegament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, i donar lloc a la responsabilitat corresponent. En estos supòsits, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna posarà en coneixement de la AEPD o l’autoritat competent estes actuacions per tal que inicien els procediments sancionadors procedents.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal