Formulari de cerca

Arxiu Municipal

El Servei d’Arxiu Municipal de Tavernes de la Valldigna s’ocupa de gestionar, conservar, organitzar, difondre i posar a l’abast dels ciutadans i de l’administració tota la documentació municipal que generen i reben els diferents serveis municipals, participa en la protecció i recuperació del patrimoni documental del municipi, i ofereix els següents serveis:

Serveis interns (a l’administració)

 • Servei de transferència de documents a l’arxiu.
 • Consulta i préstec de documents.
 • Elaboració d’instruments de descripció: inventaris i catàlegs.
 • Avaluació de la documentació municipal.
 • Trasllat i eliminació de documents municipals.
 • Assessorament en matèria de gestió documental i arxivístic a les oficines administratives
 • Base de dades d’informació local, bibliografia i assessorament històric local.

 

Serveis externs (al públic en general)

 • Consulta dels documents (amb excepciódels que estan subjectes a restricció legal).
 • Informació local, bibliografia i assessorament històric local.
 • Assessorament als investigadors i estudiants en la recerca d’informació i documentació municipal.
 • Atenció de visites col·lectives concertades.
 • Col·laboració en activitats en els àmbits educatius i culturals que contribueixen a la divulgació del patrimoni documental del municipi.

 

A l’Arxiu trobareu el fons de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna des de l’any 1708 fins als documents de més de cinc anys transferits per les oficines municipals.

La inauguració de l’actual edifici, que conté la Biblioteca Pública Municipal i el Servei d’Arxiu Municipal, data de 2011, que es pot considerar la creació del servei de l’arxiu municipal tal com l’entenem actualment. A partir d’eixe moment es va traslladar la documentació des de la ubicació provisional fins a les noves dependències on es du a terme l’ordenació i organització del fons.

Este nou espai es troba en la planta segona de l’edifici annex a la Casa de la Cultura que comparteix amb la biblioteca, amb unes instal·lacions i condicions més adequades al volum i naturalesa del fons documental.

En l’actualitat, l’Arxiu Municipal de Tavernes s’està organitzant per tal de donar resposta a les necessitats de l’Ajuntament i dels ciutadans en general.

Accés

Qualsevol persona té dret a consultar els arxius i registres públics com un dret ciutadà. L’accés a la documentació és lliure, però es farà efectiu sempre que no hi haja cap restricció legal. Per a fer consultes a l’Arxiu Municipal només cal acreditar-se i sol·licitar la documentació que es vol consultar.

      Model de sol·licitud de consulta de documents de l'arxiu

Quadre de classificació

És l’instrument de descripció que identifica i codifica les funcions i activitats que generen documents administratius. El Quadre de Classificació és un instrument viu que està en constant revisió. Podeu consultar-lo en esta secció.

      Quadre de classificació

Recursos

Des del Servei d’Arxiu Municipal de Tavernes de la Valldigna us volem fer arribar eines, recursos i continguts informatius.

 • Bibliografia arxius
 • Enllaços a altres webs
 • Memòries arxiu

Consultes, queixes o suggeriments

Si voleu formular alguna consulta, queixa o suggeriment en relació amb este servei, podeu fer-ho de la següent manera:

 • Presencialment (Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, plaça Major, 1), omplint un formulari d’instància general que se us facilitarà.
 • Al correu electrònic arxiu@tavernes.org
 • Per correu postal (Servei d’Arxiu Municipal, passeig de Lepant s/n 46760 Tavernes de la Valldigna)
 • Per telèfon 96 204 30 91 (reservat només a consultes puntuals, o queixes o suggeriments –este mecanisme no deixa constància-)

Us recordem que podeu demanar cita prèvia amb el responsable del departament o regidor (cal fer-ho presencialment o per correu electrònic del responsable del departament o del regidor, en virtut del destinatari de la cita). En el termini màxim de 10 dies hàbils es proposarà una data i hora per a mantenir la reunió amb la persona sol·licitada

Totes les possibles dades personals publicades en este apartat tenen com a únic propòsit facilitar la comunicació administrativa i, en general, la relacionades amb les funcions assignades a cada unitat, secció o activitat de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Qualsevol ús d’eixes dades per a fins que no s’ajusten als estrictament mencionats i, de manera particular, per a finalitats comercials o remissions massives de correu fem (spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues normes de desplegament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, i donar lloc a la responsabilitat corresponent. En estos supòsits, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna posarà en coneixement de la AEPD o l’autoritat competent estes actuacions per tal que inicien els procediments sancionadors procedents.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal