Formulari de cerca

6 Maig 2020 12:15
L’AJUNTAMENT FACILITA UN RESUM DE LES NORMES A SEGUIR PER A COMENÇAR L'ACTIVITAT ESPORTIVA I FEDERADA. BOE 03/05/20
Condicions en que s’ha de dur a terme l’activitat esportiva professional i federada

Es va publicar el dia 03/05/2 en el BOE, dins del context de la desescalada, unes normes a seguir per als esportistes federats i professionals, que prioritzen la salut dels esportistes i eviten el contagi entre ells.

Segons les mesures establides, es pretén que no coincidisquen un nombre elevat de persones als carrers i, sobretot, que no hi coincidisquen majors de 14 anys que facen esport o passegen amb els que en tenen més de 70 o amb els xiquets que isquen al carrer amb un adult.

Ací us en deixem un xicotet resum:

Orde SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a obrir al públic determinats comerços i serveis, i obrir arxius, així com per a practicar esport professional i federat.

CAPÍTOL III Condicions en què s’ha de dur a terme l’activitat esportiva professional i federada

Article 8. Esportistes professionals i esportistes qualificats  d’alt nivell.

1. Els esportistes professionals, d’acord amb el Reial Decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals, i els esportistes qualificats  pel Consell Superior d’Esports com a esportistes d’alt nivell o d’interés nacional, poden entrenar-se de manera individual, a l’aire lliure, dins dels límits de la província en què resideix l’esportista. Per a fer-ho: a) Poden accedir lliurement, en cas que siga necessari, als espais naturals on han d’exercir l’activitat esportiva, com ara mar, rius o embassaments, entre altres. b) Poden fer servir els instruments esportius i l’equipament necessari.

Article 9. Altres esportistes federats.

1. Els esportistes federats  no recollits en l’article anterior PODEN FER entrenaments:

- de forma individual

- en espais a l’aire lliure

- 2 VEGADES AL DIA

- entre les 6:00 hores i les 10:00 hores i entre les 20:00 hores i les 23:00 hores

- i dins dels límits del terme municipal en què tinguen la residència. PER A FER-HO, SI ÉS NECESSARI, poden accedir lliurement als espais naturals on hagen d’exercir l’activitat esportiva, com ara mar, rius o embassaments, entre altres.

2. NO ES PERMET la presència d’entrenadors o altre tipus de personal auxiliar durant l’entrenament.

3. La federació esportiva corresponent ha d’emetre l’acreditació adient als seus esportistes que complisquen estos requisits, i es considera, a este efecte, la llicència esportiva acreditació suficient.

ESTA ORDE MINISTERIAL ENTRA EN VIGOR A LES 00:00 HORES DEL DIA 4 DE MAIG DE 2020 I MANTINDRÀ L’EFICÀCIA DURANT TOTA LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA I LES POSSIBLES PRÒRROGUES.

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal