Formulari de cerca

2 Abril 2020 21:45
L’AJUNTAMENT DE TAVERNES COMUNICA QUE EMPRESES, AUTÒNOMS I PARTICULARS PODEN FRACCIONAR ELS SEUS TRIBUTS I TAMBÉ ADHERIR-SE AL PLA ESPECIAL DE PAGAMENTS

Per intentar pal·liar les conseqüències econòmiques que està provocant la pandèmia del COVID-19 a empreses, autònoms i també particulars, l’Ajuntament de Tavernes informa de les possibilitats existents de fraccionament i ajornament de tributs per tal de facilitar el seu pagament. En funció de la quantia a fraccionar, es poden planificar fins a 24 mensualitats. S’annexa document amb més informació.

També està disponible el Pla Especial de Pagaments que bàsicament consisteix en fer ingressos periòdics a compte del deute anual estimat corresponent als rebuts de padró de l’Impost sobre Béns Immobles Urbana, Impost sobre Béns Immobles Rústica, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, Taxa per aprofitament especial de la via pública amb entrada de vehicles, Taxa de recollida de residus urbans i Impost sobre Activitats Econòmiques. És a dir, tot el deute tributari a pagar durant l’any es dividix en 12 mensualitats que es cobren, sense interessos, en els cinc primers dies de cada mes. S’annexa document amb més informació

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal