Formulari de cerca

14 Febrer 2020 10:15
BAN D’ALCALDIA SOBRE LA TRAMITACIÓ D’AJUDES PRODUÏDES PEL TEMPORAL GLÒRIA

Quant al temporal Glòria, ocorregut a la Comunitat Valenciana entre els dies 19 i 30 del mes de gener passat, la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana ens comunica que les ajudes poden sol·licitar-se en el termini d’un mes des de l’acabament del succés (vegeu annex).

DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds s’han d’ajustar al model oficial de l’Orde INT/277/2008. Es pot tramitar digitalment amb certificat electrònic o Cl@ve.

També es pot acudir a l’ajuntament, encara que es recomana presentar-les en l’enllaç següent per a evitar desplaçaments, cues i esperes:

Web de Protecció Civil:

http://www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-o-siniestro/lineas/viviendas/modalidades

Model de sol·licitud:

http://www.proteccioncivil.es/documents/20486/355171/Ayudas+a+unidades+familiares+o+de+convivencia+econ%C3%B3mica+para+paliar+da%C3%B1os+materiales+en+viviendas+y+enseres/d6db89ed-a4b2-4091-97e2-6ac645a31a62

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Un mes des de l’acabament del succés, llevat que el goven de la nació amplie el termini. Es recomana no esgotar el termini i presentar-les com més prompte millor.

 

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-7730-consolidado.pdf

- Reial Decret Llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-13409

- Reial Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment per a la concessió.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-4573-consolidado.pdf

 

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal