Formulari de cerca

4 Gener 2021 14:12
APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL MODIFICAT NÚM. 3 DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ ÚNICA DEL SECTOR DE SÒL DE POSSIBLE URBANITZACIÓ INDUSTRIAL DE MAGATZEM “EL GOLFO” (2019_EXP_E062_00518)

RESOLUCIÓ  DE  L’ALCALDIA  SOBRE  APROVACIÓ  DEL  TEXT  REFÓS  DEL MODIFICAT NÚM. 3 DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ ÚNICA DEL SECTOR DE SÒL DE POSSIBLE URBANITZACIÓ INDUSTRIAL DE MAGATZEM “EL GOLFO” (2019_EXP_E062_00518)

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal