Formulari de cerca

TALLER D'OCUPACIÓ 2020

El programa de Tallers d'ocupació es configura com un programa mixt d'ocupació i formació que té per objecte millorar l'ocupabilitat de les persones desempleades a les quals va dirigit, per mitjà de la realització d'obres o serveis d'interés general i/o social que possibiliten a l'alumnat/treballador la realització d'un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l'aprenentatge que, juntament amb la formació professional per a l'ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

Per mitjà d'aquesta publicació es posa en general coneixemen que s'han aprovat les Bases per a la selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu del Programa mixt d’Ocupació-formació per a l’exercici 2020.

El termini de presentació de sol·licituds de participació en aquest procés selectiu serà de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes Bases.

Termini presentació de sol·licituds: del 25/11/2020 fins 01/12/2020 (ambdós inclosos).

Projecte: Millorem l'entorn de Tavernes de la Valldigna III.

 
Selecció de personal del Taller d'Ocupació

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal