Formulari de cerca

Queixes al Síndic de Greuges

Podeu consultar les queixes o denúncies formulades des de 2014 davant el síndic de greuges de la Comunitat Valenciana

Si del resultat final, fruit de les actuacions practicades i dels informes remesos per este Ajuntament, deriva una recomanació, hi apareix l’expressió recomanació i podeu consultar-la en l’enllaç que porta a la seu del síndic de greuges.

En canvi, si de les actuacions practicades no es desprèn que la conducta municipal haja vulnerat cap dels drets, les llibertats o els principis reconeguts en la Constitució Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia, hi figura l’expressió arxivament.

Igualment, també podeu consultar les queixes a les quals s’ha donat una solució i el síndic les publica com a queixes solucionades. En este cas, hi apareixen com a solució.

Data Núm. queixa

Matèria

Assumpte

Resultat (enllaç a la seu del síndic on es publica el contingut de la recomanació o solució)

02/12/2015 * 1511800 Règim jurídic Falta de resposta a un escrit sobre el Ple de 2 de març de 2015. Recomanacióhttp://www.elsindic.com/Resoluciones/10754447.pdf
09/06/2015 * 1505775 Participació pública Vots particulars formulats per una regidora que no es van incorporar en l’ordre del dia de la convocatòria Arxivament: No es desprèn cap vulneració
23/02/2015 * 1409560 Molèsties Molèsties ocasionades per olors i sorolls procedents d’un establiment (pizzeria) Recomanacióhttp://www.elsindic.com/Resoluciones/10706913.pdf
9/02/2015 * 1409567 Urbanisme Retirada cables en façana de vivenda. Silenci administratiu Recomanacióhttp://www.elsindic.com/Resoluciones/10703089.pdf
24/11/2014 * 1400867 Participació pública Vulneració del dret de participació pública. Recomanació:http://www.elsindic.com/Resoluciones/10686965.pdf
04/03/2014 * 201309981 Medi ambient El promotor de l’expedient de queixa demana la declaració de zona acústicament saturada en la platja de Tavernes de la Valldigna Solució:http://www.elsindic.com/Resoluciones/10623600.pdf

 

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal