Formulari de cerca

PROCESSOS SELECTIUS I BORSES DE TREBALL

Relacionats

Oferta pública. Treball. Treball indefinit

En aquest apartat de la pàgina web trobareu tots els processos que estan oberts per tal de procedir a la selecció de personal funcionari en propietat o contractat laboral indefinit. Podeu consultar els tràmits més importants de cada procés descarregant els documents associats

Borses de Treball. Treball temporal

En aquest apartat de la pàgina web trobareu tots els processos que estan oberts per tal de procedir a la formació de borses de treball per a la selecció de personal funcionari interí o contractat laboral temporal. Podeu consultar els tràmits més importants de cada procés descarregant els documents associats:

Composició actual de les Borses de Treball Temporal

En aquest apartat podeu trobar el llistat complet i actualitzat de les borses de treball vigents en aquest Ajuntament.
Teniu a la vostra disposició un fitxer en format pdf on podeu consultar les dades vigents de les persones que les composen, especialitats, expedient de constitució, etc.

Borses de treball provisió llocs en comissió de serveis (persones funcionàries carrera i treballadores fixes)

En aquest apartat de la pàgina web trobareu tots els processos oberts per a la formació de borses de treball per la provissió temporal de llocs en comissió de serveis per persones funcionaries de carrera o persones treballadores laborals fixes d'esta o altres administracions.
Podeu consultar els tràmits més importants de cada procés descarregant els documents associats:

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal