Formulari de cerca

Prevenció absentisme escolar

DEFINICIÓ:

L’equip d’atenció primàriade Serveis Socials de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna posa en marxa un programa de prevenció i tractament de l’absentisme escolar en els centres escolars de la poblacióper tal d’evitar i controlar les absències injustificades a classe. Un protocol previ establert per a pal·liar el problema de l’absentismeescolar. Ens dirigim als pares per tal de comunicar-los-ho.

Des del departament de Serveis Socials tenim la col·laboració de les regidories d’Educació i Benestar Social, així com de les forces de seguretat de la població, i això permet actuar d’una manera individualitzada i directa sobre cada cas.

 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

- Assegurar l’exercici del dret individual a l’educació i el compliment de l’escolaritat obligatòria.

- Escolaritzar tots els menors entre els 6 i 16 anys d’edat.

- Intervenció educativa específica desuport i seguiment per a reduir i/o prevenir l’absentisme escolar

- Garantir l’assistència regular dels alumnes a classe.

- Fomentar l’escolarització primerenca.

 

PROCEDIMENT:

• Es pot accedir al servei de la manera següent

o La manera habitual d’informar d’un cas d’absentisme escolar és des dels centres educatius on un xiquet escolaritzat deixa d’assistir a classe de manera regular i sense justificar. ?   

o Si es tracta d’un familiar, veí, coneixedor d’una situació d’absentisme escolar d’algun menor, poden informar directament l’educadora social de Serveis Socials.

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal