Formulari de cerca

Persones amb discapacitat

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL DRET A LES PRESTACIONS DEL SISTEMA

   Tràmit: Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema

 

PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA D’INVALIDESA.

La pensió no contributiva d’invalidesa assegura a tots els ciutadans en situació d’invalidesa i en estat de necessitat una prestació econòmica, assistència medicofarmacèutica gratuïta i servicis socials complementaris, encara que no s’haja cotitzat o s’haja fet de forma insuficient per a tindre dret a una pensió contributiva.

   Tràmit: Sol·licitud de pensió no contributiva (PNC) d'INVALIDESA.

 

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD)

És un servici orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementalsde la vida diària, proporcionant-los atenció directa en sa casa mitjançant intervencions que afavorisquen la permanència en el seu entorn habitual.

   Tràmit. Servei d'ajuda a domicili (SAD)

 

TELEASSISTÈNCIA

Sistema d’ajuda en el domicili propi per a persones que, pel seu estat, físic requereixen atenció immediata al llarg del tot el dia. Es tracta d’un dispositiu que es connecta a l’equip telefònic.

   Tràmit: Teleassistència

 

TARGETA D’ESTACIONAMENT PER A VEHICLES QUE TRANSPORTEN PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

   Tràmit: Decret pel qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles

 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT, DECLARACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT

La qualificació del grau de discapacitat permet l’accés del ciutadà als beneficis, els drets econòmics i els servicis que els organismes públics atorguen.

   Tràmit: Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat

 

SOL·LICITUD DE REVISIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT PER AGREUJAMENT, MILLORIA O ERROR DE DIAGNÒSTIC I/O VALORACIÓ

   Tràmit: Sol·licitud de revisió del grau de discapacitat per agreujament, millora o error de diagnòstic i/o valoració

 

TARGETA ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA AMB DISCAPACITAT

La targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat es configura com un instrument pràctic i còmode en elmoment d’acreditar el reconeixement.

   Tràmit: Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES:

Barreres arquitectòniques. Ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques existents en l’habitatge o en l’edifici de l’ancià, que obstaculitzen la seua mobilitat.

   Tràmit: Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional

 

AJUDES ECONÒMIQUES PER A L’ATENCIÓ RESIDENCIAL

Són prestacions econòmiques individualitzades que es concedixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a atendre les necessitats del sol·licitant que requerix l’atenció assistencial.

   Tràmit: Sol·licitud d'ajudes per a l'atenció especialitzada en centres residencials

  

PROGRAMA DE VACANCES IMSERSO COCEMFE

Programa de vacances destinat a persones que acrediten un grau de discapacitat física o orgànica igual o superior al 33%, tot i que tenen prioritat els que superen el 50%

 

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal