Formulari de cerca

17 Juny 2020 8:15
Normes d'ús de les instal·lacions esportives municipals a la Fase 3

Es permet la pràctica individual o les modalitats que puguen fer un màxim de dues persones, sempre sense  contacte físic i mantenint les mesures de seguretat i protecció adequades; en tot cas, la distància social de seguretat ha de ser de dos metres.

Únicament hi pot accedir amb els esportistes un entrenador en cas necessari, circumstància que ha d’acreditar-se degudament, amb excepció de les persones amb discapacitat o menors que requerisquen la presència d’un acompanyant.

L’activitat física individual en les instal·lacions obertes es pot practicar en grups d’un màxim de 30 persones, tot respectant les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries, especialment amb relació al manteniment de la distància mínima de seguretat i la higiene de les mans.

Per a respectar la capacitat màxima del 50% en cada instal·lació, tant en l’entrada com durant la pràctica mateixa s’ha habilitat un sistema d’accés que evita l’acumulació de persones i compleix les mesures de seguretat i protecció sanitària.

El  espais del camp municipal i  pavelló  continuen tancats.

 

HORARI CAMP VERGERET ,  MULTIUSOS , TRINQUET I FRONTÓ . DE DILLUNS A DIVENDRES

1R TORN, DE  8:00 A  9:00 h.

2N TORN, DE 9:30 A 10:30 h.

3R. TORN, DE 11:00 A 12: 00 h.

4T TORN,  DE 16:30 A 17:30h.

5È TORN, DE  18:00 A 19:00 h.

6È TORN DE  19:30 A 20:30 h.

7È TORN DE  21:00 A 22:00 h. 

RESERVA. Tel.  638953320. EN HORARI DE 10 A 13:00 I DE 17:00 A 20:00

RESERVES AMB ANTELACIÓ MÀXIMA DE 48 h.

LÍMIT A UNA RESERVA PER PERSONA I DIA. MAJORS DE 14 ANYS I FEDERATS. ELS CLUBS HAN D’ENVIAR UN LLISTAT DEL PERSONAL PREFERENT (esportistes professionals, alt nivell, alt rendiment, d’interès nacional, menors de 14 anys que ho necessiten... ).

 

MESURES BÀSIQUES D’HIGIENE I SEGURETAT: 

Ús de mascareta en zones comunes fins a l’entrada de l’entrenament. Distància social de 2 m.

ENTRADA PUNTUAL. NO S’ADMET ENTRAR TARD

HEU D’ACREDITAR-VOS AMB EL DNI I PRESENTAR EL FULL DE RESPONSABILITAT SIGNAT.

CONTROL DE TEMPERATURA A L’ENTRADA DEL RECINTE. EN CAS DE PRESENTAR FEBRÍCULA, NO S’HI PERMET ENTRAR

ELS VESTIDORS I SERVEIS ESTAN TANCATS. ES PODEN UTILITZAR EN CAS DE NECESSITAT DEMANANT LA CLAU D’ACCÉS AL CONSERGE.   

EVITEU TOCAR MATERIALS I EQUIPAMENTS DELS ESPAIS COMUNS.

EN CAS D’UTILITZAR  MATERIAL DEL CLUB, HI HA D’HAVER UN RESPONSABLE DEL CLUB. NO ES POT COMPARTIR I S’HA DE DESINFECTAR ABANS I DESPRÉS DE CADA ÚS.

RESPECTEU LES RECOMANACIONS DELS OPERARIS.

TAPEU-VOS LA TOS I L’ESTERNUT AMB EL COLZE.

NO SOBREPASSEU ELS LÍMITS DE LA ZONA MARCADA

DEIXEU UNA DISTÀNCIA DE 2 METRES EN CAS DE COINCIDIR AMB ALTRES ESPORTISTES

CAPACITAT: CAMP MUNICIPAL, 30 ESPORTISTES; VERGERET, 30; CAMP GESPA ARTIFICIAL, 10; I MULTIUSOS, 10

Nota: imprescindible signar full de compromís de responsabilitat per a l’ús de les instal·lacions.

Normes aplicables: SND/399/2020 de 9 de maig i SND /414/2020 de 16 de maig. Decret 8/2020 de 13 de juny del president de la Generalitat Valenciana.

 

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal