Formulari de cerca

26 Maig 2020 14:00
INFORMACIÓ PROCÉS D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2020-2021 ALS CENTRES EDUCATIUS

1. El procediment d’admissió per al curs 2020-2021 s’ha de tramitar de manera electrònica, tal com l’estableix l’article 5 del Decret llei 2/2020. Les persones interessades ha d’accedir a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió, segons l’ensenyament que corresponga. Han de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne o alumna per a el/la qual se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d’edat.

2. Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la clau d’admissió, amb la verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant. Està composta d’un identificador personal i una contrasenya. Serà única per a cada sol·licitud d’admissió.

3. La clau d’admissió es pot obtindre mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d’identitat:

a) Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

– Número de DNI.

– Número de suport (identificat com IDESP en els models antics).

– Data de naixement.

– Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

b) Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

– NIE.

– Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE).

– Data de naixement.

– Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

c) Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

– NIE.

– Número del certificat precedit per la lletra C.

– Data de naixement.

– Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

d) Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat previst en l’article 5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril.

e) Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport com a document d’identificació hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

f) Les persones sol·licitants que manquen de possibilitat d’accés a mitjans electrònics, hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

 

 

CALENDARI D’ADMISSIÓ CURS 2020/2021

 

  • Presentació sol·licituds admissió Educació Infantil i Primària: 8 al 16 de juny.

 

  • Presentació sol·licituds admissió Educació Secundària i Batxillerat, FP Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior: 17 al 25 de juny.

 

ACCÉS A LA WEB DE MATRICULACIÓ

http://telematricula.es

 

 

 

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal