Formulari de cerca

Informació-foment local

1. Què és el COFAE?

El Centre d’Ocupació i Foment d’Activitats Empresarials (COFAE) pretén ser un punt de trobada on es generen i confluïxen iniciatives d’ocupació i desenvolupament entre els diferents agents socials, econòmics i institucionals de la comarca. Constituïx un observatori econòmic i sociolaboral des d’on surten idees i projectes que generen ocupació i activitat en la Valldigna.

El Centre d’Ocupació i Foment d’Activitats Empresarials (COFAE) és un instrument públic al servei de tots els ciutadans de la Valldigna, que té marcats, entre altres, els següents objectius:

• Conéixer les necessitats del mercat de treball i de la formació.

• Oferir informació i orientació professional per a la creació i/o manteniment de l’ocupació.

• Inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials.

• Creació de noves empreses.

• Fer de pont entre ofertes i demandants d’ocupació.

• Reforçar les activitats econòmiques existents.

• Fomentar la cooperació entre els diferents agents econòmics, socials i institucionals per a aconseguir un desenvolupament local adequat.

• Promoció de l’autoocupació i de l’economia social en els anomenats nous jaciments d’ocupació.

2. CENTRE COL•LABORADOR D’OCUPACIÓ I INSERCIÓ (SERVEF)

El centre col·laborador d’ocupació i inserció de Tavernes de la Valldigna, és una entitat municipal que, mitjançant la subscripció d’un acord de col·laboració amb el SERVEF, presta servicis d’informació, renovació i tractament de la demanda a les persones desocupades inscrites com a demandants d’ocupació que pertanyen al nostre àmbit territorial.

Els servicis consistiran en la realització de les següents accions:

1.- Informació, que consistix a proporcionar a l’usuari les dades necessàries sobre les distintes accions que desenvolupa el SERVEF.

2.-Tractament i actualització de les demandes d’ocupació, que consistix en la realització d’una entrevista individual i personalitzada per a la comprovació de les dades que conté el currículum i dels documents acreditatius aportats per l’usuari, així com la codificació d’estes dades. L’objectiu principal de l’entrevista és comprovar l’adequació de les dades del currículum amb la relació d’ocupacions a les quals opta el demandant d’ocupació i assessorar-lo sobre estes ocupacions o altres alternatives.

3.- Renovació de la demanda i altres tasques administratives com ara consultes i obtenció de certificats.

3. BANDERA BLAVA

La Bandera Blava és una distinció que la Fundació per a l’Educació Ambiental (FEEE) entrega cada any a les platges europees que promouen la netedat i la seguretat, l’educació ambiental i la col•lectiva per a la protecció del medi ambient en el litoral.

L’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) és cofundadora de la FEEE i la seua branca nacional a Espanya a tots els efectes.

És un guardó a la qualitat ambiental que centra els seus objectius a:

* Elevar el grau de consciència i el grau d’intervenció de les autoritats sobre la qualitat de l’entorn de les platges i, en particular, de la qualitat de les aigües de bany requerida per la Directiva Comunitària (76/169/CEE, de 12/8/75)

* Proporcionar, per mitjà de la concessió de les banderes blaves d’Europa, un símbol de reconeixement i emulació de les platges que aconseguixen eixos nivells de qualitat ambiental i busquen un equilibri entre l’ús dels recursos naturals i el respecte a l’entorn.

La participació en la Campanya Bandera Blava és totalment voluntària tant per als estats membres, comunitats autònomes o regions i municipis, com per a la Fundació mateixa i les seues representacions nacionals.

La presència d’una Bandera Blava en una platja reconeix i estimula l’esforç d’algunes comunitats locals per a aconseguir que la platja complisca determinats criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, netedat i seguretat, i també que dispose d’una informació i gestió ambiental adequades. La campanya Bandera Blava té lloc anualment en més de 40 estats dels cinc continents de forma independent i voluntària, amb la participació de més de 2.000 municipis litorals.

L’objectiu final de Bandera Blava és aconseguir un desenvolupament sostenible del turisme i una gestió ambiental en el conjunt del litoral del municipi, congruent amb la gestió ambiental que la Bandera Blava exigix.

• Històric Bandera Blava.

4. VIVER D’EMPRESES

El Viver d’Empreses de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna és una iniciativa que té com a objectiu la creació, implantació i consolidació d’empresaris individuals i d’empreses, a més de fomentar l’esperit emprenedor.

Està ubicat en el carrer de Gabriel Hernández núm. 51, on es posen a disposició dels interessats despatxos per a poder realitzar les seues activitats empresarials.

Els interessats poden informar-se’n en l’Agència de Desenvolupament Local del nostre Ajuntament,

carrer del Calvari núm. 87

edifici Braç Treballador.

Telèfon: 96 282 36 60

b007@tavernes.org

b009@tavernes.org

• Bases i Reglament.

 

Personal:

Personal adscrit a l’Activitat:

Vicente Gómez Fuentes

Maria Mercedes Cotaina Cots

Carmen Mateu Tur

 

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal