Formulari de cerca

Compromisos de qualitat del servei

Facilitar informació presencial i impresos sobre tràmits municipals relacionats amb la protecció de les seues dades en l’Ajuntament.

S’entrega al sol·licitant un document informatiu amb els terminis de resolució i l’efecte del silenci administratiu, una vegada presentada la documentació que suposa la iniciació d’un procediment.

Resposta a totes les preguntes que els ciutadans formulen per escrit amb relació al tractament de les seues dades en l’Ajuntament, en el termini màxim de 10 dies.

Respondre tota petició que el titular de les dades personals formule amb relació a l’exercici de drets, en el termini màxim de 10 dies següents a la presentació.

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal