Formulari de cerca

Campanya de prevenció contra el Mosquit tigre
EL MOSQUIT TIGRE, un mosquit urbà.

1. On pon els ous?
Les femelles ponen uns 80 ous cada 5/6 dies en les parets de recipients xicotets, de manera que quan puja el nivell de l’aigua s’inunden i ixen les larves. En la pràctica estos ous són tan xicotets com una volva de pols.
2. Durant quins mesos té més activitat el mosquit tigre?
El període de més activitat és entre maig i novembre, tots dos inclosos, però en èpoques de baixes temperatures poden quedar ous en hibernació esperant les condicions idònies per a fer eclosió.
3. Podem fer res per a evitar-ne la presència?
És important evitar que es reproduïsca prop de casa. Precaucions:
- Tapar, buidar o posar cap per avall qualsevol recipient que puga acumular aigua (poals, joguets, pitxers, cendrers, etc).
- Renovar l’aigua dels abeuradors dels animals domèstics.
- Tapar amb tela mosquitera espessa els recipients d’aigua que no es puguen buidar.
- Buidar i llevar els plats de davall dels tests quan l’aigua s’hi acumule.
- Mantindre cobertes les piscines mentre no s’utilitzen. Les piscines amb un correcte manteniment no suposen cap problema.
- Vigilar les basses xicotetes: si és possible, buidar-les setmanalment o tapar-les amb tela mosquitera.
- Vigilar que les canaletes de drenatge i desaigües no acumulen aigua.
- Assegurar-se que pous, cisternes, tancs o barrils d’aigua estiguen ben coberts.
- Tapar els forats dels troncs i branques dels arbres omplint-los de terra o arena i vigilant que no s’hi acumule aigua.
4. A quines hores sol picar el mosquit tigre?
Encara que pot atacar a qualsevol hora del dia, té una clara preferència i activitat quan ix i es pon el sol.
5. És molesta la picada?
En general, el moment de la picada sol passar desapercebut; és la reacció posterior la que sol produir molèsties: relleu de la pell (pàpula), enrogiment, picor i desfici que poden durar uns quants dies. Este procés és la reacció del cos a la saliva injectada pel mosquit.
6. Per què no piquen a totes les persones?
Els mosquits es guien bàsicament per les olors. Alguns compostos emesos per a la pell poden resultar més atractius que altres i poden variar entre les persones.
7. Com he de protegir-me contra el mosquit tigre?
- Podem col·locar teles mosquiteres en les finestres i dispensadors d’insecticida connectats a la llum. Els insecticides domèstics eficaços contra mosquits són també eficaços contra el mosquit tigre.
- La roba ha de deixar les menors parts del cos possibles exposades (eviteu pantalons o faldes curts). El color de la roba no pareix exercir cap influència sobre la protecció.
- Les locions repel·lents contra mosquits són també eficaces contra el mosquit tigre.
- Cal utilitzar el repel·lent sempre en l’exterior i en espais oberts durant el temps necessari, i complir estrictament les instruccions d’ús.
- No s’han d’aplicar repel·lents en xiquets menors de 2 anys. En xiquets més grans, s’ha d’evitar l’aplicació sempre que siga possible, i mai s’han d’aplicar a les mans, ja que els xiquets se les posen en la boca i en els ulls.
8. Com s’ha d’actuar davant de la picada d’un mosquit tigre?
Igual que davant de qualsevol altra picada, la primera cosa que s’ha de fer és llavar amb aigua i sabó i desinfectar bé la zona de la picada i, si persisteixen les molèsties, consultar el metge sobre el tractament simptomàtic que cal utilitzar.

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal