Formulari de cerca

Avís legal
Política de privacitat i avís legal
Política de privacitat
 
A través d’este lloc web no s’arrepleguen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement ni es cedeixen a tercers.
 
Amb la finalitat d’oferir el millor servei i de facilitar-ne l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites i l’activitat dels visitants i la freqüència d’ús. A este efecte, l’Ajuntament fa servir la informació estadística elaborada pel proveïdor de serveis d’Internet.
 
L’Ajuntament no usa galetes per a arreplegar informació dels usuaris ni registra les adreces IP d’accés. Únicament s’utilitzen galetes pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (les que permeten a l’usuari navegar a través del lloc web i l’ús de les diferents opcions i serveis que hi apareixen).
 
El portal, de titularitat de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de l’Ajuntament. En accedir a eixos llocs web podeu decidir si accepteu les seues polítiques de privacitat i de galetes. Amb caràcter general, si navegueu per Internet podeu acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del vostre navegador.
 
Informació bàsica sobre protecció de dades
 
A continuació us informem sobre la política de protecció de dades de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
 
Responsable del tractament
Les dades de caràcter personal que es puguen arreplegar directament de l’interessat es tractaran de forma confidencial i s’incorporaran a la corresponent activitat de tractament de titularitat de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
 
Finalitat
 
La finalitat del tractament de les dades correspon a cada una de les activitats de tractament que fa l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
 
Legitimació
 
El tractament de les vostres dades es fa perquè Ajuntament de Tavernes de la Valldigna complisca les obligacions legals i les missions en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits a esta administració; així mateix, quan la finalitat del tractament requerisca el vostre consentiment, s’ha d’atorgar mitjançant una clara acció afirmativa.
 
La base legal per a cada una de les activitats de tractament que du a terme l’Ajuntament figura en el registre d’activitats de l’Ajuntament i en tot formulari, qüestionari electrònic o imprés descarregable posats a disposició dels usuaris en qualsevol canal de recollida de dades personals.
 
Conservació de dades
 
Les dades personals proporcionades es conserven durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual s’arrepleguen i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguen derivar de la finalitat, a més dels períodes establits en la normativa d’arxius i documentació.
 
Comunicació de dades
 
Amb caràcter general, no es comuniquen les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals hi poden haver les comunicacions al defensor del poble, jutges i tribunals, interessats en els procediments relacionats amb qualsevol litigi, recurs judicial o reclamacions presentades.
 
Els destinataris de cada una de les activitats de tractament que du a terme esta administració figuren en el registre d’activitats de l’Ajuntament i en tots els formularis o canals de recollida de dades personals.
 
Drets dels interessats
 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seues dades que du a terme l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al tractament, i també a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, quan siga procedent, davant l’Alcaldia de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, Plaça Major, 1 46760 Tavernes de la Valldigna (València) o en l’adreça de correu electrònic dpd@tavernes.org.
 
Avís legal
 
El titular d’este portal és l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, amb NIF p4624000H, domicili en Plaça Major, 1 46760 Tavernes de la Valldigna (València), telèfon 962824015. El portal està constituït pels llocs web associats als dominis http://tavernes.org i http://tavernes.es
 
Propietat intel·lectual i industrial
El disseny del portal i els codis font, a més dels logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
 
Responsabilitat dels continguts
 
L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es puga accedir al portal. L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers que puguen estar vinculats o enllaçats des d’este portal.
 
L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna es reserva el dret de fer canvis en el lloc web sense avís previ a fi de mantenir actualitzada la informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.
 
L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna no és responsable de l’ús que tercers facen de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjuís econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’eixa informació.
 
Reproducció de continguts
 
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal. Tanmateix, els continguts que es consideren dades obertes en la seu electrònica, publicats segons el Reial Decret 1495/2011, de 24 d’octubre, de desplegament de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l’àmbit del sector públic estatal, es poden reproduir en els termes advertits en la seu mateixa.
 
Seu electrònica
 
D’acord amb l’article 38 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l’Ajuntament es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es puga accedir a través de la seu electrònica (https://tavernesdalavalldigna.sede.gva.es).
 
Portal de transparència
 
A través de la informació publicada en el portal de transparència, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establit per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, amb els mecanismes adequats per a facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la identificació i localització.
 
Llei aplicable 
 
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que formen este avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del portal, és la llei espanyola.

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal