Formulari de cerca

19 Novembre 2018 14:15
AVALEM JOVES

EMPUJU

PROGRAMA INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

Resolució de 7 d'agost de 2019, de la directora general d'Ocupació i Formació de LABORA Servef

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per la contractació de les persones joves, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i dotar així els beneficiaris de mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques en l'àmbit de les seues competències i proporcionar-los una major capacitat de resposta davan la conjuntura derivada per la incidència de la covid-19 en el seu territori.

Programa cofinançat per  el Fons Social Europeu (FSE)

L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, a través de la Regidoria de Foment Local, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació i formació en el municipi, realitza 2 contractacions de persones joves mitjançant un contracte temporal per obra o servici, a jornada completa, durant dotze mesos.

La subvenció obtinguda per al programa és de 49.087,64  €

Dirigit a persones joves, majors de 16 anys i menors de 30 anys, beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

PERFILS EMPUJU 2020

TÈCNIC EN MEDI AMBIENT

Suport i col·laboració amb aquells DEPARTAMENTS competent en matèria de Medi Ambient que tinguen encomanada la gestió tècnica del Medi natural, per a la realització d'operacions facultatives, emissió d'informes o seguiment d'obres, treballs, estudis, serveis, actuacions de planificació.

 

ENGINYER TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS

Suport i col.laboració en la redacció de projectes i dirigir les obres, portant aquesta sempre aparellada les tasques de coordinació de seguretat i salut en l'execució de l'obra que li siguen encomanades per l'enginyer industrial de l'ajuntament. Informes sobre llicències d'instal·lació i funcionament, sobre projectes de tota mena en l'àrea de la seua especialitat. Control i seguiment d'expedients i inspecció d'obres. Tasques complementàries i connexes de totes les funcions abans descrites.

 

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal