Formulari de cerca

Mónica Palomares Bixquert
Grup Compromís

DELEGACIÓ ESPECIAL EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT, BENESTAR ANIMAL, SANITAT I COMERÇ LOCAL.

Àmbits als quals es refereix la delegació:

  • Medi ambient.
  • Benestar animal.
  • Sanitat
  • Comerç local

Dependència: Tinent d’alcalde Sr. Enrique Chofre Talens, que té la delegació genèrica, entre d’altres, en eixes matèries.

Podeu demanar cita prèvia amb el responsable del departament o regidor (cal fer-ho presencialment o per correu electrònic del responsable del departament o del regidor, en virtut del destinatari de la cita). En el termini màxim de 10 dies hàbils es proposarà una data i hora per a mantenir la reunió amb la persona sol·licitada.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal