Formulari de cerca

Encar Mifsud Estruch
Grup Compromís

5a TINÈNCIA D'ALCALDIA-

DELEGACIÓ  GENÈRICA  EN  MATÈRIA  DE  CULTURA,  FESTES  I  RELACIONS  AMB  ELS GRUPS POLÍTICS

Podeu demanar cita prèvia amb el responsable del departament o regidor (cal fer-ho presencialment o per correu electrònic del responsable del departament o del regidor, en virtut del destinatari de la cita). En el termini màxim de 10 dies hàbils es proposarà una data i hora per a mantenir la reunió amb la persona sol·licitada.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal