Formulario de búsqueda

14 Noviembre 2018 15:15
Tavernes de la Valldigna; municipi protegit contra la violència de gènere
• La Diputació de València ha constituït este matí la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, i la proposta de l’Ajuntament de Tavernes d’adhesió a la Xarxa, ha estat aprovada pel Comité Avaluador d’esta. • Tavernes de la Valldigna es converteix, així, en una de les localitats constituents de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere.

La Diputació de València ha constituït este matí, a la Sala de Plenaris de dita institució, l’Assemblea General de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere. Un dels punts de l’ordre del dia de l’Assemblea General ha estat el d’acceptació o rebuig, per part del Comitè Avaluador, de les propostes d’adhesió a la Xarxa. La proposta de l’Ajuntament de Tavernes ha estat acceptada i, d’esta manera, el municipi es converteix en una de les poblacions constituents de l’esmentada Xarxa.

La finalitat de la Xarxa és aconseguir una acció més eficaç en la prevenció, detecció i eliminació de qualsevol forma de violència contra les dones que es puga donar en els municipis dependents de la Diputació de València, com també possibilitar una acció coordinada i transversal que assegure una resposta eficaç, ràpida i homogènia en la intervenció amb dones víctimes de maltractaments. Sense oblidar garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos de prevenció i atenció a la violència de gènere, millorant així la qualitat de vida de les dones i de les dones i dels seus fills i filles que han patit o pateixen violència de gènere.

La creació de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, a més, pretén coordinar el treball que localitats, com la de Tavernes de la Valldigna, ja han dut a terme en esta matèria, optimitzant i potenciant els recursos existents des de les estructures ja creades.

L’adhesió de Tavernes de la Valldigna a la Xarxa no és sols ja un reconeixement a la tasca empresa per la Regidoria d’Igualtat, sinó a l’aposta de l’Ajuntament de Tavernes per la igualtat com a eix vertebrador de totes les polítiques.

La regidora d’Igualtat, Noèlia Alberola, ha mostrat la satisfacció per la incorporació de Tavernes de la Valldigna a la Xarxa ja que “l’acte de constitució de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere és el reconeixement a la tasca de prevenció, conscienciació i formació que des de l’Ajuntament, mitjançant la Regidoria d’Igualtat, es ve desenvolupant al llarg dels darrers anys. Un impuls per a seguir treballant en eixa direcció i més eines per tal d’aconseguir eradicar la violència masclista a la nostra població.”

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 · Tel: 96 282 40 15 · Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal