Formulario de búsqueda

5 Mayo 2020 14:00
L’AJUNTAMENT FACILITA UN RESUM PERQUÈ LES ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ PUGUEN OBRIR SEGUINT LES NORMES SANITÀRIES BOE 03/05/20
Condicions en què es poden dur a terme les activitats d’hostaleria i restauració

Ahir, dia 4 maig, va començar la desescalada i l'obertura de comerços i locals de restauració i hostaleria. El Govern ha fet públiques en el BOE 03/05/20 unes normes a seguir amb l'única finalitat de frenar els contagis de la COVID-19 i protegir tota la població.

El Govern permet activitats d'hostaleria i restauració mitjançant serveis de lliurament a domicili i recollida de comandes, sense consum dels productes en el local.

Us en deixem ací un breu resum :

Orde SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a obrir al públic determinats comerços i serveis, i obrir arxius, així com per a practicar esport professional i federat.

CAPÍTOL II Condicions en què es poden dur a terme les activitats d’hostaleria i restauració.

1. Les activitats d’hostaleria i restauració poden dur-se a terme mitjançant serveis d’entrega a domicili i mitjançant l’arreplega de comandes pels clients en els establiments corresponents, però ESTÀ PROHIBIT consumir en l’interior dels establiments.

2. En els serveis d’entrega a domicili ES POT ESTABLIR un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la infecció per COVID-19.

3. En els serveis de recollida en l’establiment, el client ha de fer la comanda per telèfon o en línia i l’establiment ha de marcar un horari d’arreplega, a fi d’evitar aglomeracions al voltant de l’establiment.

4. L’establiment HA DE DISPOSAR d’un espai habilitat i senyalitzat per a arreplegar les comandes, on s’ha de fer l’intercanvi i el pagament. EN TOT CAS, cal garantir la separació física adequada establida en este capítol o, si això no és possible, amb la instal·lació de taulells o mampares.

5. Els establiments NOMÉS PODEN ESTAR OBERTS AL PÚBLIC durant l’horari de recollida de comandes.

6. NO PODEN incorporar-se als seus llocs de treballo en els establiments comercials els treballadors següents:

a) Treballadors que en el moment de reobrir l’establiment comercial estiguen en aïllament domiciliari perquè tenen diagnòstic de COVID-19 o algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19.

 b) Treballadors que, tot i no tenir-ne símptomes, estiguen en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

7. El titular de l’activitat d’hostaleria i restauració que es duga a terme en l’establiment HA DE POSAR, EN TOT CAS, a disposició dels clients:

a) A l’entrada del establiment: gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats  i registrats  pel Ministeri de Sanitat, que han d’estar sempre en condicions d’ús.

b) A l’eixida de l’establiment: papereres amb tapadora d’accionament no manual, dotades d’una bossa de fem.

8. En els establiments en què siga possible l’atenció personalitzada de més d’un client alhora, s’ha de senyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre clients, amb marques en terra, o mitjançant l’ús de balises, cartells i senyalització. EN TOT CAS, l’atenció als clients no la pot fer el mateix treballador de manera simultània a diversos clients.

9. En cas que no es puga atendre individualment més d’un client alhora en les condicions previstes en l’apartat anterior, l’accés a l’establiment s’ha de fer de manera individual, i no s’hi permet l’estada de més d’un client, llevat dels casos en què es tracte d’un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o major.

ESTA ORDE MINISTERIAL ENTRA EN VIGOR A LES 00:00 HORES DEL DIA 4 DE MAIG DE 2020 I MANTINDRÀ L’EFICÀCIA DURANT TOTA LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA I LES POSSIBLES PRÒRROGUES.

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 · Tel: 96 282 40 15 · Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal