Formulario de búsqueda

14 Febrero 2021 14:30
Ajudes Pla Resistir
· Resum i informació de les ajudes del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana que ja es poden sol·licitar

1. AJUDES PARÈNTESI

Pla d'ajudes directes a autònoms i xicotetes empreses dels sectors més afectats per la COVID-19 com són l'hostaleria, la restauració, l'oci i les activitats culturals i esportives. La Generalitat aporta 100 milions (el 62'5% de les ajudes), les diputacions, 36 milions (un 22'5%) i els ajuntaments, 24 milions (el 15%). En este cas, l'Ajuntament de Tavernes fa una aportació municipal de 60.000 euros a l'import total de 400.982 euros.

Les ajudes ascendiran a un total de 2.000 euros fixos per microempresa o autònom i 200 euros més per cada treballador o treballadora.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des de l'11 de març fins al 13 d'abril.

Les sol·licituds i la documentació necessària es poden presentar telemàticament des de la Carpeta Ciutadana / Seu Electrònica de l'Ajuntament (https://sede.tavernesvalldigna.es:8443/), o presencialment a l'oficina especialitzada del Departament de Foment Local de l'edifici del Braç Trebllador (c/ Calvari, 87) en horari de 9 a 14 hores).

Tota la informació sobre la presentació de sol·licituds es pot consultar ací: https://tavernes.es/va/page/sollicitud-dajudes-parentesi-dins-del-pla-re...

L’edicte amb les bases de la convocatòria, els requisits i la documentació que s’ha d’aportar es pot consultar en la Carpeta Ciutadana: https://tavernesdelavalldignasitae.sede.gva.es/sitae/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=1000016386.

El consistori ha posat en marxa una oficina d'atenció especialitzada per a informar i facilitar la tramitació d'estes ajudes (673 689 826 o al correu electrònic ajudesparentesis@tavernes.org).

 

2. AJUDES DIRECTES A AUTÒNOMS I EMPRESES (EMPCOV)

Ajudes destinades als sectors més afectats (com ara el turisme, l'oci i la cultura, la restauració i l'hostaleria, els quals estiguen en el CNAE-09). Es concedirà una quantitat fixa de 600 euros per cadascun dels treballadors o autònoms, fins a un màxim de 12.000 euros.

La tramitació de les sol·licituds es pot fer fins al 17 de febrer i es realitza mitjançant el web de LABORA: http://www.labora.gva.es/es/ciutadania 

 

3. AJUDES COMPLEMENTÀRIES A TREBALLADORS EN ERTO

Les ajudes complementen la quantia que perceben els treballadors en situació d'ERTO. Es poden beneficiar d'estes ajudes els treballadors i treballadores inclosos en un ERTO que s'haja produït en gener i/o febrer com a conseqüència de la COVID-19 de qualsevol sector d'activitat. L'ajuda complementària és de 150 euros (un mes) o 300 euros (dos mesos).

NO és necessària cap tramitació, ja que els beneficiaris rebran l'ajuda automàticament.

 

4. AJUDES EXTRAORDINÀRIES A AUTÒNOMS PER CESSAMENT D'ACTIVITAT

Esta ajuda està destinada a autònoms afectats econòmicament per la pandèmia amb la condició que siguen beneficiaris de les prestacions esxtraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener i/o febrer de 2021.

Es concediran 300 euros addicionals (150 euros/mes) a l'ajuda extraordinària de l'Estat. L'ajuda està destinada a tots els autònoms, siga quin siga el sector.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 28 de febrer al següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/web/dg-trabajo/ajudes-covid

Més informació al DOGV: https://correo.tavernes.org/service/home/~/?auth=co&loc=es&id=2153&part=2

 

5. PRÈSTECS BONIFICATS AMB AJUDA DIRECTA (LÍNEA HORECA)

Es tracta de préstecs mitjançant l'Institut Valencià de Finances d'entre 15.000 i 750.000 euros que inclouen trams no reembolsables de fins al 30%. El tipu d'interés és del 0'5%, amb un any de carència i fins a 6 anys de termini de devolució. 

Els prèstecs es poden sol·licitar telemàticament ací: https://prestamos.ivf.es/

 

6. AJUDES A L'ARTESANIA EN EL MÓN DE LA FESTA

Es poden beneficiar els artesans, artesanes i pimes artesanes que estiguen en possessió del cocument de qualificació artesana (DCA) expedit per la Generalitat, o document equivalent expedit per una administració pública que acredite la seua condició artesna en alguns dels oficis artesans als quals va dirigida esta norma.

Per a optar a les ajudes, cal exercir l'activitat a la Comunitat Valenciana almenys des de l'1 de març de 2020 i haver patit una reducció d'almenys el 30% dels ingressos en l'exercici de 2020 respecte de l'exercici 2019.

La sol·licitud es presentarà de forma telemàtica entre l'1 i el 15 de març en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/va/. 

 

7. AJUDES EXTRAORDINÀRIES AL SECTOR DE L'OCI NOCTURN

Ajuda directa a titulars d'establiments públics amb llicència d'obertura per a activitat de discoteca, sala de ball, sala de festa, pub i altres locals d'oci nocturn.

 

8. AJUDES DIRECTES AL TAXI

Es poden beneficiar les persones titulars d'autoritzacions del taxi radicades a la Comunitat Valenciana. Més informació sobre els requisits ací: https://plaresistir.gva.es/ayuda9-val.html

La sol·licitud e resentarà de manera telemàtica a la seu electrònica de la Generalitat: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21394

El termini de presentació estarà obert fins al 10 de març.

 

Tota la informació detallada del Pla Resistir es pot consultar a la web de la Generalitat Valenciana.

Comparteix

Plaça Major, 1 · CP: 46760 · Tel: 96 282 40 15 · Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal