Formulario de búsqueda

Precs i preguntes en el Ple

Ací, d’una manera fàcil i estructurada, podreu consultar la faena de control dels grups de l’oposició pel que fa a l’actuació o als propòsits d’actuació dels òrgans de govern de la corporació municipal des de l’any 2015, a través dels precs i preguntes (la data fa referència a la sessió ordinària del ple en què es van plantejar) així com les respostes oferides.
Si no hi figura cap data és que el grup no ha formulat pregunta o prec.
En la columna de respostes no immediates trobareu les contestacions a les preguntes formulades oralment o per escrit en la sessió corresponent i que no s’han contestat en eixa sessió (cal fer-ho en la següent). També hi trobareu les respostes a les preguntes a les quals expressament s’ha demanat contestació escrita

Plaça Major, 1 · CP: 46760 · Tel: 96 282 40 15 · Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal