Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Urbanisme

01INFORMACIO DEL DEPARTAMENT 04DOCUMENTS ASSOCIATS 06ANUNCIS DEL DEPARTAMENT
instal·lació d’un centre de transformació compacte per a enllumenat d’aigües destinades al reg en la partida El Golfo, parcel·la 55, polígon 505 Versió preliminar de l'Homologació Modificativa del Sòl No Urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana PRI sector en sòl urbà industrial TEULARET-1
Pla general dordenacio urbana   Planols cadastrals
Planejament Programes reparcellacio
Anunci de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre suspensió de l’aprovació de noves classificacions de sòl i de l’atorgament de noves llicències urbanístiques en la zona d’este terme municipal afectada per l’actuació ferroviària tren de la costa   Suspensió de l'atorgament de llicències urbanístiques per delimitació domini públic hidràulic trams barranc de Malet i riu Vaca
AMPLIACIÓ HORARI GENERAL ESTABLIMENTS PÚBLICS DURANT L'ÈPOCA ESTIVAL DE L'ANY 2017   PLA RENHATA PER A LA REFORMA INTERIOR D'HABITATGES
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal