Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Persones majors

PENSIÓ DE JUBILACIÓ EN LA MODALITAT NO CONTRIBUTIVA.

Té per objecte proporcionar una prestació econòmica i assistència mèdica i farmacèutica a persones majors de 65 anys que no disposen de prou cotitzacions a la Seguretat Social.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1331

MAJOR A CASA

Consisteix a facilitar els serveis bàsics: dinar diari, bugada i neteja de la casa. Va dirigit a persones majors de 65 anys i técom a objectiu facilitar la permanència d’estes persones en el seu domicili.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3201

MENJAR A CASA

Consisteix a fer arribar el dinar al domicili dels beneficiaris, de dilluns a divendres. Dirigit a persones majors de 65 anys, té com a objectiu facilitar la permanència d’estes persones en el seu domicili.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2629

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

És un servici orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals dela vida diària, proporcionant-los atenció directa en sa casa mitjançant intervencions que afavorisquen la permanència en el seu entorn habitual. http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14604

TELEASSISTÈNCIA

Sistema d’ajuda en el domicili propi per a persones que, per circumstàncies personals, d’edat o estat físic, requereixen atenció immediata al llarg del tot el dia. Es tracta d’un dispositiu que es connecta a l’equip telefònic.

http://www.dival.es/es/bienestar-social/content/teleasistencia-domiciliaria

PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES. PEIS:

Barreres arquitectòniques. Ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques existents en l’habitatge o en l’edifici de l’ancià, i que obstaculitzen la seua mobilitat. http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1509

SOL·LICITUD D’INGRÉS EN CENTRE DE TERCERA EDAT.

Oferir un lloc de residència i convivència a persones amb una problemàtica sociofamiliar que els dificulta la integració i permanència en casa. Oferix l’assistència completa de caràcter tutelar en totes les activitats quotidianes, l’assistència bàsica sanitària i rehabilitació de les capacitats dels assistits. http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=364

PROGRAMA NO ESTIGUES SOL PER NADAL

Proporciona a les persones majors que estan soles la possibilitat de passar els dies de Nadal en companyia, en un ambient familiar i festiu. http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5113&sec=209201111321

BO RESPIR Este programa pretén, fonamentalment, donar suport als cuidadors principals de persones majors dependents oferint-los la possibilitat que siguen ateses temporalment en un centre especialitzat.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2761

TARGETA DEL MAJOR

L’objectiu és facilitar a les persones majors titulars d’esta targeta l’accés a determinats avantatges o descomptes en compres o servicis, continguts en el Catàleg de Servicis.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16248

VACANCES SOCIALS IMSERSO

L’Administració de l’Estat, a través del’Imserso, dins de la seua política d’envelliment actiu, promou un programasocial de vacances destinades a persones majors, amb els objectius de facilitar la incorporació d’este col·lectiu als corrents turístics i, alhora, pal·liar les conseqüències que en matèria d’ocupació produïx el fenomen de l’estacionalitaten el sector turístic del país. http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/index.htm

TERMALISME SOCIAL IMSERSO

L’Estat, a través del Programa de Termalisme Social, proporciona als pensionistes que, per prescripció facultativa, necessiten els tractaments que s’oferixen en els balnearis i que complisquen determinats requisits, l’accés a preus reduïts a estos establiments. http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm

VACANCES SOCIALS COMUNITAT VALENCIANA

L’objectiu és proporcionar un període devacances a les persones majors alhora que es fomenta el desenvolupament personal, els hàbits de vida saludables i el coneixement d'espais turístics de la Comunitat Valenciana.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1532

TERMALISME SOCIAL VALENCIA

Places per a l’estada i tractament termal en els balnearis de la Comunitat Valenciana (Cofrents, Chulilla, Montanejos, Verche, La Vilavella i Del Cabriel o Fuente Podrida) dins del Programa de Termalisme Valencià de la Generalitat.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1177

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal