Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Tràmits i documents - Recursos Humans

TRÀMITS

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN PROVES SELECTIVES DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT (EN PROPIETAT I BORSES DE TREBALL TEMPORAL)

      Model de sol·licitud de participació en proves selectives de personal de l’Ajuntament (en propietat i borses de treball temporal)

DOCUMENTS

      Model de sol·licitud de participació en proves selectives de personal de l’Ajuntament (en propietat i borses de treball temporal)

     Instància general

 

BASES GENERALS QUE REGULEN ELS PROCEDIMENTS DE SELECCIÓ DE PERSONAL:

     Selecció de personal laboral fix i funcionaris en propietat (excepte policia local).

     Selecció policia local com a funcionaris en propietat.

     Formació i constitució de borses de treball temporal.

 

REGLAMENTS EN MATÈRIA DE PERSONAL:

     Reglament adequació procediments administratius en matèria de personal.

 

PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT):

     Plantilla de personal any 2016.

     Plantilla de personal any 2015.

     Modificació RLT - 10 febrer 2014.

     Plantilla i RLT vigents a 1 de gener de 2014.

     Modificació RLT - 22 juliol 2013.

     Plantilla de personal any 2012.

     Plantilla de personal i RLT any 2011.

 

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ:

      Modificació Oferta pública d’ocupació 2014.

      Oferta pública d’ocupació 2016.

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal