Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Taller d'ocupació

REVALORITZACIÓ DELS RECURSOS TURÍSTICS NATURALS
DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació, cofinançat pel Fons Social Europeu, que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades incloses en els col·lectius a què va dirigit, per mitjà de la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social, que possibiliten als alumnes treballadors la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge que, junt amb la formació professional ocupacional rebuda, en procure la qualificació professional i n’afavorisca la inserció laboral.

El taller contindrà 3 especialitats formatives:

1. Treballs forestals.

2. Infraestructures de jardins.

3. Disenyador de pàgines web.

Està adreçat a un total de 24 persones desocupades, 8 per especialitat, que tindran un contracte de formació i d’aprenentatge.

La durada del programa serà de 6 mesos.

Procés de selecció del personal directiu, docent i de suport.

El termini de presentació d’instàncies per a la selecció del personal del taller serà de l'1 al 6 de juliol de 2015.

      Consulteu bases

      Instància participació

       Autobarem

       Actes de baremació de mèrits

       Actes resolucio alegacions baremació de mèrits

       Actes entrevista i notes finals

 

Procés de selecció dels alumnes treballadors

La selecció dels alumnes es fa a partir d’una llista de l’oficina Servef de Sueca. El Departament de Foment Local C/ Calvari núm. 87, planta baixa, edifici Braç Treballador, informarà i orientarà totes les persones interessades.

Els destinataris del Programa han de complir els requisits mínims següents:

– Tindre vint-i-cinc anys o més.

– Ser desocupats, és a dir, demandants d’ocupació no ocupats, registrats en el Servef.

– Complir els requisits establerts en la normativa aplicable per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris:

– Les dones, en especial les víctimes de violència de gènere.

– Les persones amb discapacitat.

– Les persones en situació o risc d’exclusió social.

– Les persones majors de 55 anys.

– Les persones amb baixa qualificació.

– Les persones en desocupació de llarga durada.

      Consulteu les bases

      Acta selecció alumnes taller ocupació

      Rectificació acta selecció alumnes taller ocupació