Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

L’Ajuntament de Tavernes aprova el Pla d’Igualtat entre dones i hòmens dels empleats municipals

El document és una aposta del consistori per a assentar les bases d’un canvi real, transformador i generador de noves maneres de fer, igualitàries i basades en el respecte mutu entre dones i hòmens, en tots els àmbits de funcionament intern de l’Ajuntament.04 11 2010 AJUNTAMENT web

El Pla d’Igualtat entre dones i hòmens del personal al servei de l’Ajuntament és un conjunt de mesures encaminades a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i hòmens i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Amb este Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament es fixen els objectius concrets d’igualtat, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar. A més, té l’objectiu d’establir sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Entre altres, es preveuen les matèries d’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per a afavorir, en termes d’igualtat entre dones i hòmens, la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

La regidora d’Igualtat, Noèlia Alberola, ha assenyalat que “amb este pla ens ajustem a la reflexió que està fent-se en matèria d’Igualtat des de les administracions públiques, perquè hem de ser exemple generador d’un canvi en la societat. Esperem que este pas que fem en l’Ajuntament servirà perquè arribem en un futur a la vertadera igualtat i no hi haja la necessitat de tindre un pla d’estes característiques”.

L’aprovació d’este pla és el fruit del compromís adoptat entre la corporació municipal i els representats dels treballadors formalitzat en el text del vigent Conveni del personal al servei de l’Ajuntament. El consistori farà una revisió i seguiment del Pla per tal que es puga erigir en una eina de millora contínua.

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal