Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Orde del dia, extracte d'acords i actes JGL

En este apartat trobareu les ordes del dia, extractes dels acords i actes de la Junta de Govern Local (en aquelles sessions en què s’adopten acords conforme a la normativa vigent (DA-16 LRBRL) o per delegació del Ple].

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques. Per tant, la publicitat és de l’acta, limitada als acords adoptats, conforme a les competències delegades, si és el cas, pel Ple i respectant la normativa de protecció de dades.

A partir de l'entrada en vigor d'esta web, per cada sessió, el primer document que es posa en la web és l’orde del dia perquè tothom conega els punts a tractar. En els dies següents els acords extractats i, tot seguit, l’acta de la sessió, una vegada aprovada.

Sessions de la Junta de Govern Local del 2014

Data Núm Sessió Orde del dia Extractes Acta 
15-07-2014 08 Extraordinària i urgent pdf-ico pdf-ico
02-10-2014 10 Extraordinària i urgent pdf-ico pdf-ico

 

2013

Sessions de la Junta de Govern Local del 2013

Data Núm Sessió Orde del dia Extractes Acta 
04-02-2013 02 Ordinària pdf-ico pdf-ico pdf-ico
04-03-2013 03 Ordinària pdf-ico pdf-ico pdf-ico
15-04-2013 04 Ordinària pdf-ico pdf-ico pdf-ico
01-07-2013 07 Ordinària pdf-ico pdf-ico pdf-ico
05-08-2013 08 Ordinària pdf-ico pdf-ico pdf-ico

 


 


Pàgina actualitzada 10/07/2013


 

2012

Sessions de la Junta de Govern Local del 2012

Data Núm Sessió Acta 
16-01-2012 01 Ordinària pdf-ico
06-02-2012 02 Ordinària pdf-ico
05-03-2012 03 Ordinària pdf-ico
04-06-2012 06 Ordinària pdf-ico
01-10-2012 09 Ordinària pdf-ico
05-11-2012 10 Ordinària pdf-ico
03-12-2012 11 Ordinària pdf-ico

2011

Sessions de la Junta de Govern Local del 2011

Data Núm Sessió Acta 
08-08-2011 01 Ordinària pdf-ico
07-11-2011 03 Ordinària pdf-ico
05-12-2011 04 Ordinària pdf-ico

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal