Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Representants en òrgans, entitats i institucions

ÒRGANS/ENTITATS MÉS RELLEVANTS ON S’HAN DE DESIGNAR REPRESENTANTS MUNICIPALS

CONSELL AGRARI:

(Acord del Ple 07-07-2015 i acord de data 09-11-2015.)

 
 En representació Membre Titular Suplent
Grup Compromís
Presidència Fco. Javier Escrihuela Altur Llum Sansaloni Arlandis
Vocal Jordi Martí Perelló Juan José Grau Meló
Grup Popular Mario S. Enguix Sales  
Grup Socialista Jordi Grau Brines Víctor Borràs Chofre
Grup d’Esquerra Unida - Acord Ciutadà Xavier Moreno Perelló Simeón Vercher Bo
SCAT DE REGS Teresa Manzano Tomas  
A.V.A. Salvador Bononad Gascón  
Cooperatives Salvador Grau Meló (Acord Ple 16-12-2013)  
Comunitat de Regs Juan Clar Peris  
SAT J. Antonio Juan Mifsud  
Unió de Llauradors i Ramaders Arturo Talens Rodríguez  
CCOO Arsenio Perelló Carbó  
Comerç Emilio Mollà Cigalat  

 

COMISSIONS MUNICIPALS INFORMATIVES

 

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA, PATRIMONI, ESPECIAL DE COMPTES I PERSONAL.

 

 

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, PROMOCIÓ ECONÒMICA, FOMENT LOCAL, OCUPACIÓ, COMERÇ, TURISME I ESPORTS.

 

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS PÚBLICS, CONTRACTACIÓ, OBRES PÚBLIQUES, AGRICULTURA, INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I URBANES, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL.

 

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, MODERNITZACIÓ, PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, CULTURA, FESTES I JOVENTUT.

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Titulars Nom i cognoms
President Jordi Juan Huguet (delega la presidència en el tinent d’alcalde que té atribuïda la competència en matèria d’educació, Sra. Beatriz Ferreres Gil).
                Vocals            Maria Encarnación Mifsud Estruch . Regidor representant de l’Ajuntament(Titular)
Enrique Chofre Talens . Regidor representant de l’Ajuntament(Suplent)
(Acord del Ple de 07-07-2015)
Rosa Maria Roig Oltra. Representant de l’Administració Educativa.
Rosa Cors Ferrando. Representant Directors centres públics.
Mª Dolores Bosch Busquet. Representant Titulars centres concertats
Sergi Montalvà Furió. Professorat sector públic. (STE PV).
Carmen Palomares Armengol. Professorat sector públic. (STE PV).
Isabel Manclús Egea. Professorat sector públic. (STE PV).
Josefa Cholvi Llinares. Professorat sector públic. (CSIF•F)
Esperanza Micó Méndez. Professorat sector públic. (ANPE).
Josep Ciscar Vercher. Professorat sector públic. (CCOO).
Concepción Gascón Estruch. Professorat sector públic. (CCOO).
Teresa Domènech Bixquert. Professorat sector públic. (UGT).
Rosa Mª Fort Bertó. Professorat sector concertat. (USO CV).
Rosana Savall Ortiz. Professorat sector concertat. (FSIE).
Carmen Canet Mollà. Organitzacions sindicals. (UGT).
José Huertas Monreal. Organitzacions sindicals. (CCOO).
Joaquina Martínez Andrés. Associació de veïns “La Valldigna”.
Sivia Borràs Chofre. AMPES centres públics. (CP Alfàndec).
Noelia Grau Pons. AMPES centres públics.(CPAlfàndec)
Raül Grau Sanchís. AMPES centres públics. (CP Divina Aurora).
Juan Bautista Felis Llopis. AMPES centres públics. (IES la Valldigna).
Vicent Bufante Company. AMPES centres públics. (CP Magraner).
Desamparados Sala Abalos. AMPES centres públics. (IES Jaume II el Just)
Dulce Requena Escrihuela. AMPES centres públics. (IES Jaume II el Just).
Purificación Grau Hernández. AMPES centres concertats (San José Patronat).
Mª Angeles Peris Tur. AMPES centres concertats. (San José Patronat).
Ramón Castelló Ijarro. AMPES centres concertats. (San José HHDC).

 

 

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

Mancomunitat de Municipis de La Safor Membre nat: L'Alcaldia Membre designat pel Ple:
Josep Llàcer i Gandia
(Acord Ple 07-07-2015)
Mancomunitat de Municipis de La Valldigna Membre nat: L'Alcaldia Membre designat pel Ple:
Enrique Chofre Talens
(Acord Ple 07-07-2015)

 

CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE 

Centre escolar Representant titular Representant suplent
Col·legi públic Divina Aurora Beatriz Ferreres Gil Fco. Javier Escrihuela Altur
Col·legi públic Alfàndec Noèlia Alberola Elena Encarnación Mifsud Estruch
Col·legi públic Sant Miquel Enrique Chofre Talens Fco. Javier Escrihuela Altur
Col·legi públic Magraner Enrique Chofre Talens Noèlia Alberola Elena
Institut d’educació secundària Jaume II El Just Encarnación Mifsud Estruch Beatriz Ferreres Gil
Institut d’educació secundària La Valldigna Beatriz Ferreres Gil Noèlia Alberola Elena

 

CONSELL GESTOR ESCOLA INFANTIL MESTRE VÍCTOR CALATAYUD

Vocals Titular Suplent
Un representant proposat pel govern municipal Beatriz Ferreres Gil Fco. Javier Escrihuela Altur
Un representant proposat pels regidors que no formen part del govern municipal Eva Palomares Ferrer María Ciscar Pons

ASSEMBLEA LOCAL DEL COMITÉ LOCAL DE LA CREU ROJA

(Resolució 1726/2015 de 3 de juliol)

 

CONSORCI PROVINCIAL DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

(Acord del Ple de 07-07-2015)

ÒRGAN TITULAR SUPLENT
Consorci Provincial del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València Llum Sansaloni i Arlandis Fco. Javier Escrihuela Altur

 

XARXA MUNICIPIS VALENCIANS PER A LA SOSTENIBILITAT

(Acord del Ple de 07-07-2015)

ÒRGAN TITULAR SUPLENT
Consorci Provincial del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València Enrique Chofre Talens Beatriz Ferreres Gil

 

FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT

(Resolució 1726/2015 de 3 de juliol)

 

CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA [CONSORCI DEL PLA ZONA DE RESIDUS X, XI I XII (ÀREA DE GESTIÓ 1)]

(Acord del Ple de 07-07-2015)

ÒRGAN TITULAR SUPLENT
Consorci Ribera i Valldigna Llum Sansaloni i Arlandis Fco. Javier Escrihuela Altur

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ LA RUTA DELS PORRATS DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR

(Acord del Ple de 07-07-2015)

ÒRGAN TITULAR SUPLENT
Comissió Especial de la Unitat d’Actuació la Ruta dels Porrats de la Mancomunitat de Municipis de la Safor Encarnación Mifsud Estruch Enrique Chofre Talens

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ CALAIX JOVE DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS LA SAFOR.

(Acord del Ple de 07-07-2015)

ÒRGAN TITULAR SUPLENT
Comissió Especial de la Unitat d’Actuació Calaix Jove de la Mancomunitat de Municipis de la Safor Encarnación Mifsud Estruch Josep Llàcer i Gandia

 

ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI TURISTICOCULTURAL DE LA SAFOR

(Acord del Ple de 07-07-2015)

ÒRGAN TITULAR SUPLENT
Assemblea General del Consorci Turisticocultural de la Safor Josep Llàcer i Gandia Encarnación Mifsud Estruch

 

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PROMOCIÓ I INTEGRACIÓ DE PERSONES DISCAPACITADES DE LA VALLDIGNA (ADISVA) (Acord del Ple 05-10-2015)

ÒRGAN PATRÓ TITULAR
Fundació de la Comunitat Valenciana per a la promoció i integració de persones discapacitades de la Valldigna (ADISVA) Víctor Borràs Chofre

 

CONSORCI DE LES COMARQUES CENTRALS VALENCIANES

TITULAR SUPLENT
Jordi Juan Huguet Regidor que el substituïsca.
Josep Llàcer i Gandia Regidor que el substituïsca.

 

Totes les possibles dades personals publicades en este apartat tenen com a únic propòsit facilitar la comunicació administrativa i, en general, la relacionades amb les funcions assignades a cada unitat, secció o activitat de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Qualsevol ús d’eixes dades per a fins que no s’ajusten als estrictament mencionats i, de manera particular, per a finalitats comercials o remissions massives de correu fem (spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues normes de desplegament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, i donar lloc a la responsabilitat corresponent. En estos supòsits, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna posarà en coneixement de la AEPD o l’autoritat competent estes actuacions per tal que inicien els procediments sancionadors procedents.

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal