Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Resolucions judicials

Podeu consultar en este lloc les resolucions judicials relatives a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna més importants per l’interés general, una vegada el Ple se n’ha assabentat i a partir de 2013.

Es pretén proporcionar al ciutadà, d’una manera àgil i sistematitzada, el coneixement d’aquelles decisions objecte de controvèrsia jurídica (litigi) en què ha recaigut resolució judicial, a fi d’examinar la conformitat o disconformitat a dret d’eixes decisions i oferir transparència en l’actuació municipal.

Les resolucions més recents i amb informació relativa a la data, sessió en què el Ple n’ha tingut coneixement, tribunal, ordre i assumpte apareixen de forma destacada en l’apartat Resolucions judicials més recents, durant el període de quatre mesos des que el Ple n’ha tingut coneixement. Transcorregut eixe termini desapareixen d’este apartat però es poden consultar en la web en l’apartat corresponent a la seua matèria per tal que la recerca siga ràpida i senzilla.

Resolucions judicials més recents

Contractació i serveis

Hisenda i Tributs

Personal

Règim Interior i Òrgans de govern

Sancions i Trànsit

Urbanisme

Varies (altres assumptes)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal