Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Reglaments Municipals (En tràmit d’exposició pública)

 
Servei/ Matèria Emissio Anunci Data finalització Document a informació pública
Urbanisme Anunci de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna pel qual es sotmet al tràmit d'informació pública i d'audiència als interessats el projecte d'Ordenança Municipal Reguladora de l'Informe d'Avaluació d'Edificis. 30 dies des de la publicació al BOP pdf-ico
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal