Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Massa salarial del personal laboral del sector públic local

En compliment de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, es fa pública la massa salarial del personal laboral prevista per a a l’any que s'hi assenyala, conforme al expedient del pressupost d’eixe exericici aprovat definitivament.

Any 2015

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal